ธุรกิจนวดแผนไทยในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากมายทั้งจากชาวไทยเองและก็จากนักเดินทางชาวต่างชาติ

            อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย รวมทั้งอาการเครียด เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ปัจจัยที่นำไปสู่อาการดังที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายประการ เป็นต้นว่า การอยู่ในอิริยาบถ นั่ง ยืน เดิน หรือนอนนานเกินความจำเป็น การนอนคอตกหมอน การเดินสะดุดทำให้ข้อเท้ากลับ ฯลฯ อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาในชีวิตประจำวันที่แต่ละคนพบเจอทำให้เกิดอาการเครียดได้เหมือนกัน
 
,นวดแผนไทย,

             การรักษาอาการกลุ่มนี้ นอกจากการไปพบหมอแผนปัจจุบันแล้ว หลายท่านยังนิยมใช้บริการนวด เพื่อช่วยบรรเทาอาการดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงเทพฯ bangkok massage จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบทำให้ตามที่ต้องการการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งการสนับสนุนสุขภาพในคนธรรมดาและก็การเยียวยารักษาโรคในคนป่วย ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเป็นโอกาสหนึ่งของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจของตน

1. สมรรถนะ/คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ
ผู้พึงพอใจทำธุรกิจนวดแผนไทย ควรจะมีศักยภาพและคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีใจรักในการให้บริการ การนวดแผนไทยเป็นธุรกิจประเภทการบริการ ผู้ประกอบธุรกิจควรจะมีใจรักการให้บริการ มีความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ใจ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
* มีจริยธรรม และมีสัมมาชีพ การนวดเป็นการบริการแบบตัวต่อตัว ช่องทางใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสร่างกายลูกค้ามีอยู่ตลอดระยะเวลา แล้วก็ชาวไทยก็ไม่ได้ถือว่าการจับเนื้อต้องตัวกันคือเรื่องปกติ ผู้ประกอบอาชีพนี้ก็เลยควรรอบคอบเป็นพิเศษ จะต้องให้บริการด้วยความจริงใจและมีจริยธรรม
* มีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดแผนไทย ผู้ประกอบธุรกิจควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการนวดแผนไทยเพื่อให้เข้าใจธุรกิจนี้อย่างแท้จริง หรือได้รับการอบรมจากสถานฝึกหัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างต่ำ 30-75 ชั่วโมง หรือประมาณ 15-45 วัน
* มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ควรจะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มองเห็นกระจ่าง การเดินทางสบาย

2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

3. การตลาด
3.1 ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ
3.2 กรุ๊ปลูกค้าจุดหมาย
3.3 การกำหนดอัตราค่าบริการ
3.4 ทำเลที่ตั้ง
3.5 การผลักดันและสนับสนุนการตลาด
4. การปฏิบัติการ
4.1 การให้บริการลูกค้า
4.2 การจัดห้องนวด
4.3 เครื่องใช้ไม้สอยหลักที่ใช้
4.4 การจัดจ้างพนักงาน
4.5 สถานที่ฝึกอบรมเพิ่ม

5. การบริหารงานธุรกิจนวดแผนไทย
5.1 การจัดการภาพพจน์ข้างนอก
5.2 การจัดการจัดการภายในร้านค้า
5.3 การจัดการลูกค้า

6. การลงทุน
ควรต้องคำนวณงบประมาณในการจัดการร้านค้าให้ถี่ถ้วนมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมเปิดร้าน จนถึงจัดการเปิดร้าน แล้วก็เงินทุนหมุนงานในร้านที่เป็นเงินสด

,,