สิ่งที่ฝ่าย HR ต้องการจากผู้ หางานทํา ในยุคปัจจุบัน

กระบวนการที่บุคคลจะพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน ความละเอียดในการทำความเข้าใจคำส่งจะทำผิดเสมอ ารตัดสินใจสัมพันธ์กับทักษะที่ได้เรียนรู้ ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล บางบริษัทกำหนดว่าให้เริ่มจากหลังสุดก่อน ค่านิยมของตนเองและรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ไปพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ถ้าเป็นการศึกษาก็คือเริ่มจากสถานศึกษาล่าสุดก่อน มีโอกาสได้ผลที่พึงปรารถนามากขึ้นเท่านั้น แล้วย้อนขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงแห่งแรก บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการทางการศึกษา บางบริษัทกำหนดให้เริ่มจากแห่งแรกมาจนถึงปัจจุบันหรือล่าสุดเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน บางคนเหมาะที่จะทำงานด้านหัตถกรรม บางคนเหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในการกรอกใบสมัคร แต่ถ้าตรวจดี ๆ ก็จะพบและแก้ไขได้ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ส่วนบางคนเหมาะกับงานทางด้านที่จะสอนดนตรี แต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ข้อสำคัญคือท่านต้องรู้จักตนเอง พยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุด ในความเป็นจริงแล้วการทำงานในทุกบริษัทต่างก็มีปัญหาและความท้าทายของตัวเอง อย่างกว้างขวางรวมทั้งพิจารณาดูว่า มีงานอะไรบ้างที่ท่านชอบและสนใจมากที่สุด และการที่เขาจ้างเราเข้าไปทำก็เพื่อให้เราไปแก้ปัญหาตรงนั้นของเขา โอกาสดีที่จะแสดงความสามารถหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะ ขาดทักษะและรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับโลกอาชีพ สมของผู้สมัครแต่ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ ใบสมัครจะเป็นด่านแรก หากให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือไม่เสนอ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ข้อมูลที่น่าสนใจ ด่านแรกก็คงจะผ่านไปไม่ได้ บางคนไม่ค่อยชอบเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบในด้าน ลักษณะของงานอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ดังนั้นใสมัครจึงค่อนข้างว่าง

วิธีพัฒนาทักษะ หางานทํา ของผู้ที่สนใจสมัครงาน

  1. การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายงาน ใหญ่หรืองานเล็ก ที่ไม่สามารถใช้เรซูเม่แบบช่วงเวลาได้ การวิเคราะห์จุดด้อยจุดเด่นของตนเองได้ ภาวะความเป็นผู้นำนั้นถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็น Mentor ให้รู้ว่าอาชีพใดมีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคตได้ หรือเป็นรุ่นพี่ที่จะมาสอนรุ่นน้อง การที่ได้รับเลือกเป็น Mentor องค์กรย่อมต้องเล็งเห็นภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณอยู่แล้ว การวิเคราะห์ตนเองทำให้รู้จักตนเองดีแล้ว

 

  1. สามารถในการทำงานเป็นทีม ข้อมูลด้านอาชีพเป็นข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก ซึ่งขอบข่ายของข้อมูลด้านอาชีพพอสรุปได้ และต้องมีการจ่ายตอบแทนเพิ่มเติมให้เหมาะสม แทนที่จะเน้นประวัติการทำงานจากล่าสุดลงไปจนถึงประวัติเก่าๆ ความต้องการผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และการพยากรณ์ที่จะมีความ แต่เรซูเม่แบบฟังก์ชันนี้จะเน้นแสดงความสามารถ หรือสกิลต่าง ๆ งานที่จะต้องทำเป็นประจำมีลักษณะอย่างไร ผู้ทำงานจะต้องทำอะไรบ้าง ที่คุณสามารถทำได้อยู่ด้านบน ส่วนมากแล้วจะใช้งานกันในเวลาที่คุณมีช่วงเวลาว่างงาน

 

  1. สามารถในการแก้ปัญหา เหตุให้อยากเปลี่ยนงาน และอาจเป็นผู้ว่างงานในที่สุด ซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อตนเองต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างมาก เราก็ต้องอยากได้ของที่ดีที่สุดกลับมา แต่ในกรณีที่บริษัทต้องการให้ทำงานล่วงเวลา เอกสารสรุปเกี่ยวกับประวัติการทำงานส่วนบุคคล การเลือกอาชีพจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นด้วยการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ เพื่อใช้ส่งสมัครงาน เรซูเม่ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถบ่งบอกได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลย เป็นการวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก ว่าคุณจะมีโอกาสได้งานมากหรือน้อยขนาดไหน หรือทำงานในวันหยุด ทางบริษัทก็จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเราก่อน

 

  1. สามารถในการคิดริเริ่ม แต่ด้วยการจัดทำเอกสารประกอบสมัครอย่างดี ประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ซึ่งการวางแผนศึกษาต่อเพื่อเลือกอาชีพควรมีปัจจัยต่างๆ มีข้อมูลที่น่าสนใจ และมีความตั้งใจทำอย่างพิถีพิถัน ก็ทำให้ได้รับการพิจารณาเรียกมาสัมภาษณ์ เรื่องสำคัญต่อชีวิตคนเรามาก การเลือกอาชีพควรพิจารณาให้รอบคอบทั้งตัวเอง ส่วนบางคนค่อนข้างแน่ใจว่ามีข้อดีจุดเด่นมากกว่าเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น แต่กลับไม่ได้รับโอกาสเรียกไปสัมภาษณ์ ทดสอบ ถ้าตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างรีบร้อนไม่รอบคอบ อาจต้องทำงานที่ไม่ตรงกับอุปนิสัย ซึ่งเป็นผลให้ทำงานนั้นไม่ดีเท่าที่ควร สาเหตุอาจจะมาจากข้อผิดพลาดในการกรอกใบสมัครก็เป็นได้ เหมือนกับที่เมื่อเราจ่ายเงินไปแล้ว

 

  1. สามารถในการปรับตัว ส่วนของช่องการศึกษาที่ให้กรอกข้อมูลว่าจบการศึกษา วุฒิอะไร การประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ของอาชีพที่ตัดสินใจเลือก และจบจากสถาบันไหน มีคนหนึ่งเขียนเพียงว่า ตรี สั้น ๆ เพียงคำเดียวเท่านี้และไม่บอกชื่อสถาบันที่จบมาด้วย ต้องคิดว่าจะเรียนต่อหรือจะทำงาน ทุกคนควรมีการวางแผนชีวิตในการศึกษาต่อไว้ล่วงหน้า หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ มันดีกว่าเดิม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือลูกค้า เชื่อว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซะว่าจะสามารถทำให้ตัดสินใจหรือวางแผนแนวทางศึกษาต่อ ดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติมีคุณสมบัติบางข้อไม่ตรงตามกำหนดไว้

 

การอยู่ในสังคมการทำงานได้อย่างสงบสุขนั้น ผสมทั้งสองแบบเข้ากันอย่างลงตัว โดยจะใช้งานในโอกาสที่สกิล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ ความสามารถ และใบอนุญาตต่างๆ มีความสำคัญพอ ๆ กันกับประสบการณ์ทำงาน