ผู้แทนขายงานโครงการ (Project Sales) เสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน

ด้วยลักษณะของงานขายที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชักจูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือ ผู้แทนขายงานโครงการ เพื่อทำยอดขายได้ทะลุเป้า ทำได้ได้รับเงินมากขึ้นตามความสามารถและผลงาน และโน้มน้าวใจลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกคล้อยตาม เป็นบันไดก้าวแรกสู่การขายและการสร้างความสัมพันธ์สำหรับการทำธุรกิจ จนอยากซื้อสินค้าและบริการของเรา ผู้ที่ทำงานด้านงานขายนี้ ทักษะการบริหารความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมาอีก ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาและลงมือทำได้ทันทีในการพบลูกค้าแต่ละครั้ง จำเป็นต้องใช้ศิลปะในการขาย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการซื้อขายสินค้ากันธรรมดา ผู้แทนขายงานโครงการ สามารถแก้ไขได้ทุกครั้งที่ได้เจอกับลูกค้าใหม่ สิ่งนี้จะเป็นทักษะติดตัวเราตลอดชีวิตที่ทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดี แต่ต้องเป็นการขายที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ในการขายอย่างเหมาะสมด้วย ทำให้ทักษะการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะในแต่ละวันการทำนัดกับลูกค้าเก่าและใหม่เป็นเรื่องสำคัญ จึงจะทำให้การขายประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการประกอบอาชีพ ผู้แทนขายงานโครงการ

 1. ผู้แทนขายงานโครงการ รายได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย นักขายประสบการณ์สูงที่มีผลงานดีเยี่ยม มีบุคลิกภาพที่คนอยากเข้าหา เนื้องานของผู้จัดการนั้นมีความแตกต่างจากการเป็นนักขายอย่างสิ้นเชิง นั่นคือบุคลิกของคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่สร้างความอึดอัด การได้โปรโมทขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะการทำงานในตำแหน่งนี้ใหม่ หรือความลำบากใจให้กับคนอื่น ๆ เพราะอาชีพคุณเป็นอาชีพที่ต้องเจอคนเป็นหลัก จงเปิดใจไม่ให้เป็นน้ำเต็มแก้ว พร้อมเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านนี้ มีสุขภาพกายและจิตดี เหมาะสำหรับรูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างเคร่งเครียด คุณถึงจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้จัดการและทำให้นักขายในมือของคุณสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้อย่างมหาศาล กดดัน และวุ่นวายในแต่ละวันกับการต้องพบปะลูกค้าหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นหน้าที่ที่ชัดเจนสำหรับการเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย คุณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเจ้านายของคุณ มีอุปนิสัยที่คนชอบ นั่นคือนิสัยที่คนอยากอยู่ใกล้ เป็นกันเอง ร่าเริง สนุกสนาน มีทักษะที่แข็งแกร่ง
 2. ผู้แทนขายงานโครงการ พัฒนาทางด้านทักษะการขาย มีความสามารถที่ขายเก่งได้เหมือนกับคุณ สร้างเงิน สร้างรายได้เข้าบริษัทจากการบริหารงานของคุณ หรือมีน้ำใจ ใครๆ เห็นก็ย่อมยินดีเปิดประตูหรืออ้าแขนรับคุณแน่ ๆ การขายในรูปแบบนี้จะเป็นการขายในกลุ่มของสินค้าที่เป็นเครื่องจักร ความประทับใจที่ลูกค้าได้รับก่อนสิ่งใดคือบุคลิกภาพของพนักงานขายนั่นเอง พนักงานขายจึงควรเอาใจใส่และปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น หรือสินค้าอุตสาหกรรมเชิงเทคนิคต่างๆ ที่ต้องมีการแนะนำอุปกรณ์นั้นๆ พนักงานขายสามารถปรับปรุงหน้าตาของตนเองได้ ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงรูปแบบของการทำงาน ราคา ไปจนถึง สุขภาพแข็งแรงย่อมมีผลทำให้รูปร่างหน้าตาแจ่มใส ผิวพรรณสดชื่น สุขภาพร่างกายที่ดีจะทำให้การทำงานเกิดความกระฉับกระเฉงว่องไว การรับประกันสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่บริการทางเงินและประกันชีวิตเป็นต้น
 3. ผู้แทนขายงานโครงการ สามารถต่อยอดทางสายงานอาชีพ การแต่งกายที่เหมาะสมจะสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและต้องการที่จะเข้าร่วมสนทนาด้วย พนักงานขายต้องผ่านการอบรมงานเพื่อที่จะสามารถแนะนำให้คำปรึกษากับลูกค้าในเชิงลึก กิริยาท่าทางของพนักงานขายต้องสามารถสร้างความประทับใจกับลูกค้าและผู้ที่พบเห็นได้ และจะต้องมีความรู้และทักษะการขายเป็นอย่างดี ทำงานอย่างทุ่มเท เพราะงานขายเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองล้วน ๆ ทักษะในการขายที่ผู้ขายมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อโดยการติดต่อสื่อสาร หรือให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับความขยันหรือความทุ่มเทของคุณเองด้วย การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าพบลูกค้าแต่ละรายที่ดี งานขายเป็นงานที่คุณจะอยู่นิ่งไม่ได้ จะทำให้เรามีเวลาทำนัดมากกว่าคนอื่นในแต่ละวัน ส่งผลให้สามารถขายสินค้าและปิดการขายได้ดีขึ้น ต้องมีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลา
 4. ผู้แทนขายงานโครงการ ได้ฝึกทักษะทางด้านการพูด การได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าในหลายๆ ธุรกิจ ทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เป็นช่วงเวลาที่มีค่าในการนำความรู้นั้นไปพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ เพราะแต่ละวันคุณต้องเจอลูกค้าต่าง ๆ มากมาย พัฒนาตัวเองจากนักขายไปเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ สามารถนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพใหม่ๆ หรือธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย หากใครคิดว่างานขายเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สมอง โครงสร้างระบบการขายและกระบวนการขายที่วัดผลได้ ขอบอกว่าคุณคิดผิดถนัด วัดผลและประเมินคุณภาพการทำงานของลูกทีมคุณอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณคงไม่สามารถหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาขายสินค้าได้แน่ ๆ เติมเต็มจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นแบบคุณได้

บางครั้ง ผู้แทนขายงานโครงการ จะต้องหัดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพนักงานขายจำเป็นต้องสร้างความสุภาพอ่อนน้อมและแสดงถึงความจริงใจอยู่เสมอ งานขายจะเหมาะมากสำหรับคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร พนักงานขายต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเกี่ยวกับการพูด และคนที่เก่งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พนักงานขายจะต้องพบปะพูดคุยและนำเสนองานขายให้ลูกค้า เพราะการขายนั้นต้องพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลา

โรงพิมพ์เชี่ยวชาญการ รับพิมพ์ดิจิตอล Digital Offset คมชัดทุกรายละเอียด

โรงพิมพ์ผู้ให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล อย่างครบวงจร (One Stop Service) ประเภทของงานพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมใช้บ่อยๆ  มีความเป็นมืออาชีพในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน การพิมพ์เป็นจำลองต้นฉบับหรือการสำเนาลงบนวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบ ให้มีความโดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ หรืออาจจะแบนราบหรือโค้งนูน ค่อนข้างขรุขระเพียงเล็กน้อย เพื่อให้บรรลุผลทางการตลาดและตรงกลุ่มเป้าหมาย รับพิมพ์ดิจิตอล ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด โดยคำนึงถึงปริมาณในการผลิตจำนวนมาก ระบบงานพิมพ์ดิจิตอลเป็นระบบการพิมพ์ที่รวดเร็วสามารถส่งไฟล์งานที่ได้มีการจัด สิ่งที่นำมาสำเนาอาจเป็นรูปภาพ ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ วางหน้างานเรียบร้อยแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรงเพื่อทำการพิมพ์งานได้

สามารถแก้ไขไฟล์งาน รับพิมพ์ดิจิตอล หรือทำใหม่ได้ ซึ่งสีและคุณภาพออกมาใกล้เคียงกับงานจากระบบการพิมพ์ออฟเซต เหมาะกับการสั่งงานพิมพ์ที่จำนวนงานไม่มากและต้องการงานพิมพ์ที่เร่งด่วน วัตถุที่นำมารองรับอาจเป็นวัตถุผิวเรียบ อาจมีประเภทนูนหรือขรุขระ ผิวโค้งก็ได้ เหมาะสำหรับการสั่งงานพิมพ์ที่จำนวนมาก ซึ่งจะได้ราคางานต่อหน่วยที่ถูกลง มีต้นทุนการผลิตสูงถ้าพิมพ์จำนวนน้อย แต่ถ้าพิมพ์ที่จำนวนมากราคาต่อหน่วยจะถูกกว่างานพิมพ์ดิจิตอล ในปัจจุบันจะไม่ใช้การพิมพ์เพียงประเภทเดียว รับพิมพ์ดิจิตอล ออกแบบให้มีสีสันสะดุดตา หรือออกแบบให้มีขนาดที่น่าสนใจและแตกต่าง เพราะจะทำให้งานพิมพ์ออกมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ข้อมูลต้องกระชับ ไม่ยาวมากจนคนที่ได้รับเบื่อและไม่อยากจะอ่าน ซึ่งโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมใช้ คุณภาพของไฟล์รูปควรมีความละเอียดสูง ซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการดูน่าเชื่อถือ มากกว่าภาพที่เบลอไม่คมชัด

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการ รับพิมพ์ดิจิตอล

 1. รับพิมพ์ดิจิตอล ความสำคัญของรายละเอียด (Resolution) เน้นข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญของบริษัทหรือธุรกิจ จะใช้วิธีการพิมพ์หลักๆ ว่าธุรกิจของคุณทำอะไรและน่าสนใจอย่างไร ดีกว่าหรือมีอะไรที่พิเศษกว่าคู่แข่งของคุณ โดยแต่ละประเภทนั้น การสร้างแรงดึงดูด ซึ่งมีหลายวิธีที่จะทำให้ลูกค้าสนใจ จะมีความเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป ที่จะทำให้ลูกค้าติดต่อกลับหรือซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และมีลักษณะของการพิมพ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย หลายคนคงสงสัยแล้วว่าเมื่อมีการพิมพ์แบบใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการพิมพ์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น รับพิมพ์ดิจิตอล การพิมพ์นั้นเริ่มมานานตั้งแต่ก่อนมีคอมพิวเตอร์เสียอีก และเทคโนโลยีด้านการพิมพ์แบบอัตโนมัติที่สั่งการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในอดีตความละเอียด ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์ใบปลิว พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์โบรชัวร์ ความคมชัดของงานไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ และต้นทุนต่อหน่วยก็มากกว่า ดังนั้นการพิมพ์ดิจิตอลจึงไม่เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่นักตามโรงพิมพ์ต่างๆ
 2. รับพิมพ์ดิจิตอล การกำหนดขนาดของงาน (Scales) ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากมายหลายประเภท การพิมพ์แบบออฟเซ็ท เป็นการพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดการพิมพ์สูงจนถึงสูงมาก สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก ทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพและใช้เวลาในการพิมพ์เร็วที่สุดอีกด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาแทนแบบเก่า ซึ่งเกิดคำถามว่าเมื่อมีการพิมพ์ดิจิตอลต้องมีการพิมพ์แบบอนาล็อกด้วยใช่หรือไม่ ใช้ระบบและหลักการ น้ำไม่รวมกับน้ำมัน ซึ่งโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุด รับพิมพ์ดิจิตอล คำตอบคือไม่มีการพิมพ์แบบอนาล็อกเพราะดิจิตอลคือการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ แต่การพิมพ์ออฟเซ็ท จะใช้กับการพิมพ์แบบพื้นราบเท่านั้น ไม่ได้เป็นเรื่องการส่งสัญญาณข้อมูล สรุปคือการพิมพ์ดิจิตอล เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงานในการพิมพ์โดยตรง จึงเหมาะกับการพิมพ์แบบพื้นราบที่ใช้หลักการเดียวกันนั่นเอง
 3. รับพิมพ์ดิจิตอล ความแตกต่างระหว่างระบบสี RGB และระบบสี CMYK สามารถพิมพ์ได้บน ผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์ทุกประเภท การพิมพ์ดิจิตอล เป็นการพิมพ์ที่จะใช้เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ โดยการพิมพ์จะอาศัยความร้อนในการ เปลี่ยนหมึกพิมพ์ให้อยู่ในรูปแก๊ส ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ลายที่มีความซับซ้อน ไม่จำกัดจำนวนสี โดยให้ให้ความสะดวกรวดเร็วเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด่วน สามารถพิมพ์โดยมีความหนักเบาของสีได้ แต่สำหรับโรงพิมพ์นั้น จะเป็นเครื่องปริ้นที่มีความแตกต่างออกไปจากที่เรานิยมใช้กัน พิมพ์ในปริมาณขั้นต่ำที่น้อยกว่า เนื่องจากไม่ต้องขึ้น บล๊อคสกรีน ใช้หมึกประจุไฟฟ้าในการพิมพ์ แต่การพิมพ์ดิจิตอลนั้น รับพิมพ์ดิจิตอล มักจะใช้กับงานพิมพ์ที่มีขนาดเล็กและมักจะต้องพิมพ์ใหม่บ่อยๆ ราคา สูงกว่า หากต้องการผลิตในปริมานมากๆ หรือเปลี่ยนข้อมูลของงานพิมพ์บ่อยๆ นั่นเอง กำลังการผลิตที่ช้ากว่า ในการพิมพ์ปริมานมากๆ ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ การพิมพ์ดิจิตอลบางระบบ งานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก
 4. รับพิมพ์ดิจิตอล การเผื่อการตัดตก การบริการในงานปริ้นท์หรืองานพิมพ์อย่างมืออาชีพ เมื่อมีการพิมพ์แบบใหม่ที่ทันสมัยและรวดเร็วกว่าขึ้นมาการพิมพ์ ทันสมัย รวดเร็ว คุณภาพเยี่ยมและครบวงจร ต้องเป็นงานที่ไม่ต้องการรายละเอียดมากนัก สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องกระดาษและเทคนิค มีความสะดวกและคล่องตัวในการผลิต ที่จะทำให้งานของคุณสวยยิ่งขึ้น ขอเสนอการบริการในงานปริ้นท์หรืองานพิมพ์อย่างมืออาชีพ การที่ต้องคำนึงอยู่เสมอคือระบบของสีที่จะใช้ในการทำวฃงานออกแบบนั้นๆ ทันสมัย รวดเร็ว คุณภาพเยี่ยม ตามสิ่งที่คุณเห็นผ่านหน้าจอก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นในผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ซะทีเดียว ตรวจสอบให้ตรงตามที่ต้องการเสียการสั่งผลิตชิ้นงานจริงและครบวงจร รับพิมพ์ดิจิตอล รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องกระดาษและเทคนิค ที่จะทำให้งานของคุณสวยยิ่งขึ้น สำหรับการตั้งค่างานพิมพ์แบบมาตราฐานเนื่องจากมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตั้งให้สูงไปกว่านั้น ตอบสนองความต้องการในงานพิมพ์ปัจจุบันที่เร่งด่วน

สำหรับการตั้งค่างาน รับพิมพ์ดิจิตอล พิมพ์แบบมาตราฐาน เนื่องด้วยข้อจำกัดของงานพิมพ์ที่ต้องใช้งบลงทุนสูง เนื่องจากมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตั้งให้สูงไปกว่านั้น ต้องสั่งทีละมากๆ การพิมพ์ดิจิตอลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้คุณสามารถสั่งพิมพ์งาน ตอบสนองความต้องการในงานพิมพ์ปัจจุบันที่เร่งด่วน ตามจำนวนที่ต้องการ โดยไม่มียอดขั้นต่ำ ไม่ต้องเสียเงินในการทำเพลทแม่พิมพ์ ต้องการงานพิมพ์จำนวนน้อย รับพิมพ์ดิจิตอล พิมพ์งานด่วน ตามจำนวนที่ต้องการ แก้ไขข้อความหรือรูปภาพได้ เรามีทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง พร้อมที่จะออกแบบให้คุณถ้าคุณต้องการ ตอบสนองความต้องการในงานพิมพ์ปริมาณมาก ทุกงานพิมพ์เรารับประกันว่างานที่ออกแบบมาต้องสวยถูกใจคุณแน่นอน เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูงและมีรายละเอียดในเนื้องานมาก

คุณภาพการออกแบบ รับทำเสื้อสกรีน ที่มีการดีไซน์ไม่เหมือนใคร

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้การ รับทำเสื้อสกรีน เป็นที่นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก การสกรีนลายเสื้อด้วยระบบ CMYK ลงเสื้อโดยตรง ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ เนื่องจากงานสกรีน และงานพิมพ์เสื้อมีหลากหลายเทคนิค ไม่ต้องทำบล็อค ไม่ต้องแยกสีลาย วิธีการพิมพ์จะเหมือนเครื่องพิมพ์ Ink Jet ที่พิมพ์กระดาษทั่วไป ในการ รับทำเสื้อสกรีน เราพิมพ์รวมถึงชนิดของสีที่ทำให้เกิดเกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของสีนั้นๆ แต่ข้อแตกต่างคือหมึกที่ใช้พิมพ์ เราใช้หมึกคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับเนื้อผ้าทั้งจำนวนต้นทุนและราคา เหมาะสำหรับการพิมพ์เสื้อ โดยเฉพาะซึ่งลูกค้าทุกท่านจะมั่นใจได้ว่าเสื้อที่ได้รับจากเราจะมีสีสดใส คมชัดเหมือนภาพต้นแบบที่ให้มา เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อยืดลวดลายสกรีนจะให้ผิวสัมผัสที่เรียบจนแทบเป็น เนื้อเดียวกับเสื้อ ความรู้สึกของความไม่สุภาพของเสื้อยืดนั้นก็ยังติดตัวมันอยู่จนถึงทุกวันนี้ สีสกรีนเสื้อแบบสีลอย คุณสมบัติของสีลอยคือ เนื้อสีจะมีความละเอียดน้อยกว่าสีจม และที่สำคัญเสื้อยืดสามารถสะท้อนความคิดและบุคลิกของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี

การสร้างจัดเด่นที่แตกต่างของการ รับทำเสื้อสกรีน

 1. รับทำเสื้อสกรีน สร้างความแตกต่างที่การออกแบบ เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าการสกรีนเสื้อนั้นมีอยู่หลายต่อหลายแบบ เป็นระบบการสกรีนเสื้อโดยการทาลวดลายลงบนบล็อกที่ใช้สกรีนแล้วจึงนาสีมาพิมพ์ลวดลายลงบนเสื้ออีกที ไล่ตั้งแต่การอาศัยการทำบล็อกสกรีนแล้ว ทำให้บล็อกสกรีนมีลวดลาย แล้วนำสีมาพิมพ์ผ่านลวดลายลงบนเสื้อ ใช้วิธีการปาดสีก่อนจะนำไปเป่าให้แห้ง หลักการนี้ถูกเอามาใช้หลายกระบวนการทั้งพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งนั่นเป็นวิธีการทำสกรีนเสื้อในรูปแบบเก่า งานสกรีนจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับ สกรีนเสื้อ ทั้งเสื้อสีเข้ม หรือเสื้อสีอ่อน ส่วนอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการใช้วิธีสกรีนร้อนและวิธีสุดท้าย
 2. รับทำเสื้อสกรีน สร้างความแตกต่างที่สีสัน เป็นวิธีที่ใช้สีปาดลงบนบล็อกสกรีนที่ทาบบนเนื้อผ้า เหมาะสำหรับงานสายผลิตจำพวกขายส่งที่ต้องการจำนวนและต้องการประหยัดต้นทุน วิธีการนี้หากว่าจะใช้สีหลายสีก็จะต้องเพิ่มจำนวนบล็อกสกรีนตามไปด้วย งานที่ต้องการเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่พึ่งจะมีมาในยุคหลังๆ นั่นก็คือ การสกรีนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สีน้ำจะเหมาะกับการลงผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน เนื่องจากสีน้ำจะซึมเข้าไปรวมกับสีเดิมของผ้าทำให้งานสกรีนนุ่มและสบายมือ จากนี้ไปเราจะมาจำแนกว่าการสกรีนแต่ละแบบนั้น ระบายความร้อนได้ดี เนี่องจากสีน้ำจะซึมเข้าไปรวมกับสีเดิมของผ้า มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร
 3. รับทำเสื้อสกรีน สร้างความแตกต่างที่โลโก้ สีสวย เงางมและมีความทนทาน สกรีนไม่ลอกง่ายๆ เป็นสีเคมีที่ผลิตขึ้นมาโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลาย เครื่องมือที่ใช้ในการแกะบล็อกนั้นจะมีราคาถูก ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกสีแห้งตัวได้เองที่อุณหภูมิห้อง และสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ถ้าสีที่ผสมเสร็จแล้วเกิดการแห้งตัว เหมาะกับการใช้สกรีนเสื้อแบบจำนวนมาก สามารถใช้น้ำผสมเพื่อทำให้เหลวลงได้ เนื่องจากต้องสร้างบล็อกสกรีน สีประเภทนี้ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะที่จะพิมพ์ลงบนผ้าคอตต้อน เพื่อความคุ้มค่ากับการลงทุนและการเสียเวลาในช่วงที่แกะบล็อก สีพลาสติซอลจะเหมาะกับการลงผ้าทุกสี ทั้งสีอ่อนและสีเข้ม สีพลาสติซอล
 4. รับทำเสื้อสกรีน สร้างความแตกต่างที่ตัวอักษร เทคนิกการสกรีนเสื้อแบบรีดร้อน จะมีเนื้อสีที่ทำให้งานสกรีนดูมีราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุที่ดีและมีความเงางามสดใสของเนื้อสี เป็นการใช้กระดาษเคมี นำไป Print ภาพที่ต้องการสกรีน เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อหรือผ้าผิวสัมผัสจะมีชั้นความหนาของลวดลายเคลือบอยู่บนเนื้อผ้าเช่นเดียวกับสียาง และนำไปเข้าเครื่องรีดร้อน รีดภาพลงบนเสื้อที่ต้องการ สกรีนได้ไม่จำกัดสีเพราะไม่ต้องแกะบล็อก การสกรีนนูนจะให้ลักษณะพื้นผิวที่หนาและสัมผัสได้ถึงเนื้อสี
 5. รับทำเสื้อสกรีน สร้างความแตกต่างที่ตัวหนังสือ กระดาษเคมีและสีสำหรับ Print นั้นจะมีราคาสูงมาก มีกลิ่นค่อนข้างแรง หมึกจะแห้งตัวได้ที่อุณหภูมิห้อง เวลาหมึกแห้งตัวแล้ว หากมีจำนวนเสื้อที่ต้องสกรีนมาก จะต้องใช้น้ำมันผสมเท่านั้น และถ้าต้องการจะล้างสี จึงไม่ควรเลือกวิธีการสกรีนแบบสกรีนร้อน จะต้องใช้น้ำมันล้างเช่นกัน เหมาะกับงานพิมพ์สกรีนบนผ้าที่ติดยากได้แทบทุกชนิด เพราะเปลืองงบประมาณ ทำให้งานดูมีราคาเพิ่มขึ้น สามารถสกรีนสีนูนร่วมกันกับงานประเภทสีน้ำหรือสีพลาสติซอลได้ การสกรีนเสื้อด้วยวิธีคล้ายคลึงกับการพิมพ์เอกสารหรือพิมพ์รูปจากเครื่อง Printer โดยตรง สีสกรีนเสื้อแบบสีจม คุณสมบัติของสีสกรีนประเภทนี้

เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและรับทำเสื้อสกรีน เพื่อให้งานทุกชิ้นออกมามีคุณภาพ สามารถสกรีนเสื้อจำนวนน้อยได้ สีน้ำมันเป็นสีที่มีโครงสร้างของน้ำมันเป็นหลัก สีที่สกรีนลงบนเสื้อนั้นจะลอกง่าย ไม่มีความคงทนเท่าแบบสกรีนแบบบล็อก เนื้อสีจะมีความละเอียดสามารถซึมลงไปถึงเส้นใยผ้าและเนื้อสีจะมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นวิธีการสกรีนที่เป็นที่นิยมมากในช่วงยุคปัจจุบัน โดยมากแล้วเสื้อยืดจะมีการออกแบบลายด้วยตัวหนังสือหรือรูปภาพ และนิยมใส่กันทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่มอายุ ใช้วิธีการนำเสื้อเข้าสู่เครื่องพิมพ์สกรีนโดยตรง ในปัจจุบันเสื้อยืดมักสกรีนข้อความและลวดลายเพื่อให้เหมาะสมกับความเชื่อ รสนิยมของผู้สวมใส่ เสื้อยืดเป็นตัวแทนของการต่อต้านสังคม